Radiostyrda drönare

Drönare med kameraDet radiostyrda fordon som har fått mest uppmärksamhet de senaste åren är utan tvekan drönare. Det finns drönare för både civilt och militärt bruk. En civil drönare kan användas till många olika saker. Populärast är fotografering och filmning, men det är aktiviteter som kräver speciella tillstånd.

Drönare, ett ord som ursprungligen kommer från insektsriket, har blivit ett samlingsnamn på olika former av obemannade flygfarkoster, som fjärrstyrs på ett eller annat sätt. Många drönare används av militären för spaning eller attack, men det finns även drönare för civilt bruk. De finns att köpa i svenska butiker, och kostar från 300 kronor och uppåt. De allra minsta modellerna kan kanske inte användas till så mycket, förutom att de är roliga att flyga runt med. Men med en större drönare kan man göra en hel del.

Populärast är antagligen att filma och fotografera med hjälp av drönare. För att sprida bilder som tagits på detta sätt krävs dock tillstånd från Försvarsmakten, skriver P4. Drönare ha bl.a. använts för att inspektera skador efter stormar, säger handlaren Kenneth Gustafsson till radiokanalen.

Tillstånd för bildupptagning

Det är dock inte fritt fram att fotografera eller filma vad som helst så fort man har köpt sin drönare. Det räknas nämligen som kameraövervakning, och för kameraövervakning krävs tillstånd från Datainspektionen. Det är tillåtet att filma sin egen tomt, eller sin mark, med en drönare, men om drönarens kamera är riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd. Man ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där bildupptagningen ska ske. Om det råder tvivel om i vilket län övervakningen ska ske, till exempel för att fastigheten är belägen vid en länsgräns, kan ansökan skickas till endera av länsstyrelserna i de län som skulle kunna vara berörda.

När ansökan har inkommit till länsstyrelsen väger tjänstemännen där intresset av övervakning mot enskildas intresse av att slippa övervakning. Vissa syften kan göra att övervakningen ges företräde. Dit hör bl.a. övervakning för att förhindra, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra ändamål som kan jämföras med detta. Ren nöjesfotografering, eller bildupptagning för kommersiella ändamål, har svårare att beviljas tillstånd.

Många fotografer filmar eller fotograferar tomter och fastigheter för att sälja bilderna till exempelvis fastighetsmäklare. Ofta är det dock svårt att begränsa bildupptagningen så att man inte också fotograferar eller filmar områden dit allmänheten har tillträde. Därför krävs nästan alltid tillstånd, såvida man inte enbart fotograferar jordbruksfastigheter. Det är dock viktigt att de som blir föremål för övervakningen, exempelvis grannar, ger sitt samtycke.

Oavsett om drönaren är försedd med kamera eller ej är det också viktigt att följa reglerna som finns. Dess regler finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats. Det är t.ex. inte tillåtet att flyga inom kontrollzonen för en flygplats. En komplett karta över alla kontrollzoner i Sverige finns på Luftfartsverkets sajt. Det är inte heller tillåtet att flyga över fängelser, kärnkraftverk eller nationalparker. Rent generellt gäller också att drönaren ska styras så att den inte stör vare sig människor eller djur.